Sotning

Grundprincipen är att kommunen ska via avtal med sotarmästare ansvara för sotning samt brandskyddskontroll av fastigheter.

Grundprincipen är att kommunen ska via avtal med sotarmästare ansvara för sotning samt brandskyddskontroll av fastigheter. Lagen ger kommunen möjlighet att låta en privat fastighetsägare själv utföra sotning inom den egna fastigheten.

Ansökan

Ansökan om dispens för egen sotning gäller endast fastighetsägaren till fastigheten eller person som utsätts av ägaren. Detta detta gäller inte företagare.

Ansökningsblankett för dispens av egen sotning
 RTMD (Räddningstjänsten Mälardalen)

Grunder för beslut till sotning

För att beviljas dispens så måste fastighetsägaren genomgå en utbildning om sotning, det är för att bejaka säkerheten samt brandskyddet. Det är skorstensfejarmästaren som avgör om fastighetsägaren har rätt kompetens att utföra egen sotning. Den bedömingen görs utifrån ett uppsotningsprov där skorstensfejarmästaren är närvarande.

För mer information var god följ länken nedan:

Sotning-RTMD

Övriga rutiner

En brandskyddskontroll ska ske senast tre månader efter första egna sotningstillfället och den utföres av auktoriserad sotare.

Fastighetsägaren ska dokumentera varje sotningstillfälle, denna kontrolljournal ska vara tillgänglig vid varje brandskyddskontroll som genomföres av sotaren.

Fastighetsägare som medgivits egen sotning ska följa de sotningsintervaller som kommunens sotare har tagit fram:www.rtmd.se

Sotningsväsendet arbetar med stöd av Lag om skydd mot olyckor. Dispens kan återkallas om det visar sig vid brandskyddskontroller om sotningen inte har sker ur en brandskyddssynpunkt.

Om fastighetsägaren flyttar från fastigheten upphör dispensen att gälla.

Kommunen äger rätten att utdöma vite till fastighetsägaren som inte följer lagens ordning.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plan- och Byggkontoret

Skicka e-post till vår gemensamma mejlbox

plan-bygg@surahammar.se

Boka en tid med våra handläggare

0220-390 00

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar