Vuxenutbildning

Surahammars kommun har avtal med Västerås stad som gäller all vuxenutbildning inklusive svenska som andra språk (SvA). Detta innebär att Surahammars invånare garanteras tillgång till hela Västerås utbud av utbildningar i såväl egen regi som hos upphandlade utbildare, samt att alla Surahammars invånare som har rätt till kommunal vuxenutbildning garanteras plats i Vuxenutbildningen i Västerås.

Vad är vuxenutbildning?

Vuxenutbildningen är till för dig som vill ta nästa steg i din utbildning.

 • För att få betyg och grundläggande behörighet.
 • För att få betyg och särskild behörighet.
 • För att få en Examen.
 • För att få ett Slutbetyg.

Du kan studera

 • Svenska för invandrare, sfi
 • Enstaka kurser på grundläggande och gymnasial nivå
 • Yrkesutbildningar på gymnasialnivå.
 • Komvux som anpassad utbildning.

 

Utbildningarna är till för dig som:

 • Är folkbokförd i Surhammars kommun
 • Du kan ansöka från och med det år du fyller 20 år
 • Har du ett slutbetyg (examen) från gymnasiet då behöver du inte ha fyllt 20 år

Vad kan du söka till?

Yrkesutbildning

En yrkesutbildning är utformad för att ge dig de kunskaper som behövs inom ett visst yrkesområde. Gymnasiekurser med yrkesinriktning söks som ett paket.

Sök yrkesutbildning

Grundläggande utbildning

Utbildningen motsvarar den kunskap som nås i grundskolan.

Sök grundläggande utbildning

Gymnasial utbildning

Kurser på gymnasial nivå motsvarar utbildning i gymnasieskolan. Utbildningarna delas upp i allmänna ämnen och yrkesutbildningar.

Sök gymnasial utbildning

Kombinationsutbildning

Kombinationsutbildning riktar sig till dig som vill läsa en yrkesutbildning samtidigt som du läser SFI eller svenska som andra språk.

Sök kombinationsutbildning

På vilket sätt kan du studera?

Du kan läsa kurserna på olika sätt. Du väljer själv det sätt som passar dig bäst.

Fjärrundervisning

Interaktiv undervisning i realtid som bedrivs med hjälp av informations- och kommunikationsteknik där du och din lärare kan vara åtskilda i rum men inte tid.

Distansundervisning

Interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där du och din lärare kan vara åtskilda i både rum och tid

Lärling

Lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Du kombinerar teori och praktik. Den största delen av utbildningen sker på en arbetsplats där du har en handledare som stöttar dig. Tillsammans med skolan gör du en studieplan av nationella yrkeskurser på gymnasienivå.

För att söka till en lärlingsutbildning behöver du först kontakta en studie- och yrkesvägledare på Surahammars kommun.

Så här ansöker du

Om du behöver hjälp med att planera dina studier konkta SYV (Studie och yrkesvägledare) Anneli Engstrand

 1. Skapa ett konto på VUC
 2. Klicka på den kurs du vill söka. Gå ned till kursstart och klicka sedan Lägg i kurskorg.
 3. Klicka på Välj fler kurser om du vill lägga till fler kurser i din ansökan. När du är färdig klickar du på Till kurskorgen.
 4. Klicka på Starta ansökan och fyll i alla dina uppgifter. På sista sidan godkänner du ansökan och skickar in den.
 5. Då du gör din ansökan via Västerås stads Alvis, måste du skriva ut den och lämna den till Surahammars kommun. Du behöver även skicka med betygskopior. Hemkommunen måste ta på sig kostnaderna för kurserna du sökt och skicka beslutet till Västerås stad vuxenutbildningen för att du ska kunna bli antagen. Det går bra att skicka handlingarna via e-post till vuxenutbildning@surahammar.se eller lämna den till kommunhuset. Ansökan måste inkomma till Surahammars kommun 10 dagar innan sista ansökningsdatum till Västerås Pdf, 64 kB..
 6. Din ansökan granskas i två steg, först i Surahammar och sedan i Västerås. Ansökan beviljas utifrån Prioriteringar av sökande till kommunal vuxenutbildning (se nedan).
 7. Kontrollera om din ansökan har beviljats på "Mina sidor", om Surahammars kommun avslår ansökan kommer det meddelas via mail.

Prioriteringar av sökande till kommunal vuxenutbildning

Barn- och bildningsnämnden har beslutat att kommunen skall betala interkommunal ersättning för sökande som:

Inget urval/prioritering görs när utbildningen är en rättighetsutbildning

 • är på grundläggande nivå och sökanden saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan, och den har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
 • om sökandes syfte är att uppnå behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå eller utbildning inom yrkeshögskolan
 • om sökande som har grundläggande behörighet till högskoleutbildning och har som syfte att uppnå särskild behörighet till högskoleutbildning.

Prioritetsordning till studier på gymnasial nivå enligt nedan för sökande som

 1. önskar fullfölja studier som den har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
 2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
 3. är eller riskerar att bli arbetslös,
 4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet
 5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Avslag för kommuninvånare som söker yrkesutbildning ges om

 • den sökande inte uppfyller behörighetskraven,
 • bedömningen är att personen inte har störst behov med hänvisning till urvalsgrupperna,
 • Surahammars kommun inte har råd att bekosta sökt utbildning,
 • sökt utbildning finns i Västerås,
 • samverkansavtal saknas med sökt utbildningsanordnare.

Ansökan behandlas/ godkänns inte om den inkommit för sent eller inte är komplett.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt Vuxenutbildning

 

E-post: vuxenutbildning@surahammar.se

Rektor
Lena Johnsson
E-post: lena.johnsson@surahammar.se
Telefon: 0220-390 93

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18

Postadress
BOX 203
735 23 Surahammar

Studie- och yrkesvägledare
(måndag och torsdag)

Anneli Engstrand
E-post: anneli.engstrand@surahammar.se
Telefon: 0736-620 396