Virsboskolan är en årskurs Fsk-6 skola som är belägen i Virsbos tätort. I dagsläget har skolan 1 klass per årskurs.

På Virsboskolan arbetar vi med ämneslärarsystem och i arbetslag kring eleverna. Lärarbehörigheten är hög på skolan.

För att skapa en VI-känslan på skolan har vi gemensamma temadagar och traditioner.

Fritidshem

Månstenen 0223-394 14

Länkar

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Inga-Lill Ekvall Aravena

TF. REKTOR

Helena Gustavsson Fröjd

SKOLSKÖTERSKA

Tuppkärrsskolan och Virsboskolan

Linnea Bornedal

SKOLKURATOR

Bäckhammarskolan, Hammarskolan och Virsboskolan