Inledande kartläggning och validering

Vi kan hjälpa dig att identifiera och synliggöra vad du kan. Det kan till exempel vara kunskaper du skaffat dig genom tidigare erfarenheter från arbete, studier eller i andra sammanhang (ex. på din fritid). Genom att göra en kartläggning och/eller validering kan du få möjlighet att förkorta vägen till arbete/och dina mål och få dina kunskaper dokumenterade.

Inledande kartläggning och validering

 

Inledande kartläggning

Du som är folkbokförd i Surahammars kommun och funderar på att börja studera på Komvux har rätt till en inledande kartläggning. Även om du inte riktigt bestämt dig eller är osäker, kan en inledande kartläggning vara ett sätt för dig att hitta vägen vidare.

Varför ska jag göra en inledande kartläggning?

En inledande kartläggning ger dig en överblick över dina kunskaper så att du ska kunna göra ett medvetet studie- och yrkesval. Kartläggningen kan hjälpa dig hitta den lämpligaste vägen mot dina mål och synliggöra om du har kunskaper som kan valideras.

Hur går det till?

  1. Du fyller först i ett kartläggningsformulär för att få en överblick över vad du kan, dina intressen och dina förmågor.
  2. Skicka kartläggningen till SYV.
  3. Du bjuds in till ett vägledningssamtal med en studie- och yrkesvägledare där ni tillsammans diskuterar dina möjligheter och mål.
  4. Efter inledande kartläggning kommer en bedömning göras av dina erfarenheter och om du skall gå vidare till validering/ studier eller annat.

Påbörja kartläggningen

Om du inte har svenska som modersmål och behöver hjälp att fylla kartläggningsformuläret kan du boka ett vägledningssamtal med en studie-och yrkesvägledare.

Validering inom Komvux

Validering är till för dig som studerar på Komvux och har kunskap inom ett visst område men saknar bevis eller dokumentation på det. En validering kan visa (på) vad som saknas och vad som kan kompletteras för att du ska nå dina studie- och yrkesmål.

Varför ska jag göra en validering?

Genom att göra en validering kan du få bevis på vad du kan genom ett intyg eller betyg. Efter att du gjort en validering kan du bli direkt behörig till en utbildning eller få möjlighet att anpassa eller förkorta studietiden på aktuell utbildning. Intygen efter validering kommer du få och kan också användas exempelvis när du söker jobb.

Hur går det till?

Du som vill valideras behöver vara inskriven på Komvux. För att synliggöra om du har kunskaper som kan valideras behöver du först göra en inledande kartläggning. Läs mer i avsnittet om inledande kartläggning.

Så funkar validering på komvux - YouTube)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt

 

Studie- och yrkesvägledare
(måndag och torsdag)

Anneli Engstrand
E-post: anneli.engstrand@surahammar.se
Telefon: 0736-620 396