Krislednings­nämnden

Har som enda uppgift att enligt lagen om extraordinära händelser leda kommunens arbete vid en kris.

Krisledningsnämnden har som enda uppgift att enligt lagen om extraordinära händelser leda kommunens arbete vid en kris.
Nämnden kan då ta över hela eller delar av uppgifter från andra nämnder som är berörda.

Ledamöter

Johanna Olofsson (M) ordförande
Kent Pettersson (Sd) vice ordförande
Erkki Visti (C) ledamot
Chris Marlowe (S) ledamot
Helena Wallentin (S) ledamot

Ersättare

Lars-Göran Bärling (Kd)
Yvonne Gmeiner (L)
Peter Berg (V)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Johanna Olofsson

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE/KOMMUNALRÅD

Marie Andersson

NÄMNDSEKRETERARE