Valnämnden

Valnämndens uppgift är att på lokal nivå ansvara för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar i enlighet med gällande lagar.

Ledamöter

Lars-Göran Bärling (KD) ordförande
Christina Waster Jansson (S) vice ordförande
Ylva Belin (C) ledamot
Yngve Ericson (S) ledamot
Ari Pirttinen (SD)edamot

Ersättare

Conny Öholm (Kd)
Seija Blefors Edqvist (S)
Glenn Baringson (S)
Eva Backteman (SD)
Ralf Håkans (M)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Lars-Göran Bärling

ORDFÖRANDE VALNÄMNDEN

Marie Andersson

NÄMNDSEKRETERARE