Barn- och bildningsnämnde­n

Barn- och bildningsnämnden fullgör kommunens skyldigheter inom det offentliga skolväsendet, till och med eleverna går ut grundskolan.

Skolverksamheterna omfattar förskoleverksamhet, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola samt särskola.

Barn- och bildningsnämnden ansvarar även för fritidsverksamhet, föreningskontakter, lokalvård, matproduktion, biblioteksverksamhet, badhus med mera.

Ledamöten och ersättare

Ledamöter

Yvonne Gmeiner (L) ordförande
Sven Fallgren (Sd) vice ordförande
Therese Karlsson (M) ledamot
Carina Bjurman (Sd) ledamot
VAKANT (C)
Peter Håkansson (S) ledamot
Tina Liebl (S) ledamot
Peter Berg (V) ledamot
Kim Djursjö (V) ledamot

Ersättare

Lucas Hed (M)
Ylva Belin (C)
Conny Öholm (Kd)
Chris Marlowe (S)
Katarina Hart (S)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Yvonne Gmeiner

ORDFÖRANDE BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDEN

Monika Nylén

NÄMNDSEKRETERARE