Nya regler om matavfallskvarnar från och med 1 januari 2024.

Från och med 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av biologiskt avfall (matavfall med mera) från hushåll och verksamheter.

Kravet innebär att biologiskt avfall separeras och materialåtervinns vid källan (vid fastigheten), eller samlas in separat, det vill säga inte blandas med andra typer av avfall.

Surahammars kommun har sökt om dispens för samtliga hushåll i kommunen som har avfallskvarnar

Surahammars kommun sökte i juli 2023 om dispens hos Naturvårdsverket för samtliga hushåll i kommunen som har avfallskvarnar. Kommunen väntar fortfarande på svar från Naturvårdsverket. När dispensansökan medges eller avslås kommer fastighetsägare med avfallskvarn få ett brev med information om vad man ska göra.

Är du fastighetsägare och har matavfallskvarn?

Du som har en matavfallskvarn installerad behöver inte göra något just nu. Avvakta information från Surahammars kommun när de har fått beslut om deras dispensansökan. Berörda fastighetsägare kontaktas då med information.

Har du köpt ett hus med matavfallskvarn?

Som ny fastighetsägare har du från och med den 23 oktober 2023 inte längre valmöjligheten att välja abonnemang med matavfallskvarn. Du kan välja mellan abonnemang för hemkompostering eller matavfall.
Läs mer om vilka abonnemang som erbjuds (Vafabmiljös webbplats)

Har du frågor om matavfallskvarnar?

Skicka e-post med din fråga till kommunen@surahammar.se, med ”Avfallskvarn" i ämnesraden.

Har du frågor om abonnemang?

Kontakta VafabMiljö på 021-39 35 00 för mer information. Frågor om avfallskvarnar kan inte VafabMiljö svara på. Vänd dig till Surahammars kommun.

Frågor och svar

Fråga: Måste jag välja abonnemang just nu?

Svar: Nej. Avvakta information från Surahammars kommun.

Fråga: Jag är ny fastighetsägare, kan jag välja avfallskvarn i mitt abonnemang

Svar: Nej. Som ny fastighetsägare kan du ej välja ett abonnemang med avfallskvarn. Se abonnemang på www.vafabmiljo.se/tjanster

Fråga: Är du hyresgäst i flerbostadshus med avfallskvarn installerad?

Svar: Hyresvärd eller bostadsrättsförening ansvarar för installerade avfallskvarnar och ansvarar för att ordna annan insamlingsmetod för matavfall.

Fråga: Vi har installerat en avfallskvarn, kan vi fortsätta att använda den?

Svar: Ja. Du kan använda din matavfallskvarn i avvaktan på ny information från Surahammars kommun.

Fråga: Får jag sätta in en avfallskvarn?

Svar: Ja. Om du har en sluten tank.

Fråga: Måste jag plocka bort min avfallskvarn?

Svar: Nej. Som fastighetsägare avgör du själv om du vill demontera avfallskvarnen eller ha den kvar fast inte i bruk. Du som fastighetsägare äger avfallskvarnen.

Fråga: Vem ansvarar för avfallskvarnen?

Svar: Fastighetsägaren ansvarar och äger avfallskvarn(ar).

Fråga: Måste jag koppla om avloppet?

Svar: Nej.

Fråga: Måste jag byta diskbänk?

Svar: Nej.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Surahammars kommun

Postadress
Box 203
735 23 Surahammar