Avfallshantering och återvinning

Information om avfallshantering och återvinning i Surahammars kommun.
Information om hur återvinningssystemet fungerar och varför det är så viktigt att källsortera.

VafabMiljö Kommunalförbund

Ansvarar för återvinning och avfallshantering/sophantering i Surahammars kommun.
Länk till VafabMiljö hemsida

Mer information om vad som gäller i just Surahammar

VafabMiljös kommunsida

Återbrukets öppettider

Kontakta VafabMiljö


Telefonnummer
020-120 22 20

E-postadress
kundservice@vafabmiljo.se

Felanmälan vid fulla containrar vid återvinningsstationerna

Om containrarna vid återvinningsstationerna är fulla kan felanmälan göras hos Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Växeln är öppen alla dagar dygnet runt.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

0200 - 88 03 11

Underlätta vid sophämtning vintertid

För att underlätta för sophämtningen under vinterperioden bör ni som fastighetsägare tänka på att det är väl snöröjt och sandat när sopbilen kommer.

Se till att det är fritt från hinder som staket, grindstolpar, postlådor, häckar, lågt hängande grenar med mera vid kärlet.

Det ska finnas ett fritt utrymme runt kärlet på ca 0,5-1,0 m.

Tack för hjälpen!
VafabMiljö Kommunalförbund

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

VafabMiljö

VafabMiljö Kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås