Boendestöd

Den som har en psykisk funktionsnedsättning och som har fyllt 18 år kan ansöka om insatsen boendestöd. Syftet med biståndet är att stötta den enskilde att klara av ett eget boende.

Vad är boendestöd?

Boendestöd är en tidsbestämd individuellt utformad insats som ges i och utanför den enskildes hem, i form av praktisk hjälp i samband med den dagliga livsföringen. Alla insatser ska genomföras så långt det är möjligt tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov och resurser. Det kan handla om att komma igång att sköta sitt hem, få hjälp med inköp, läkarbesök inom psykiatrin eller social träning.

Första kontakten sker tillsammans med biståndshandläggare i den sökandes hem. Personalen arbetar med social färdighetsträning och veckoschema.

Ansök hos biståndsenheten

För att få boendestöd behöver en handläggare göra en utredning för att se om du har rätt till insatsen och fatta ett biståndsbeslut.

Du ansöker hos:

Biståndshandläggare
Ylva Englund Widegren
0220-392 61
ylva.englundwidegren@surahammar.se


Telefontid:
Måndag-fredag kl. 08.00-09.30

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: