Kommunrevision

Kommunens revisorer har kommunfullmäktiges uppdrag att granska att kommunstyrelsen och nämnderna bedriver verksamheterna ändamålsenligt och effektivt samt att de räkenskaper som presenteras är korrekta. I detta syfte granskar revisorerna delårsrapporter och årsredovisningen.

Kommunens revisorer är sex, varav en är ordförande. Varje revisor fullgör dock sitt uppdrag självständigt.

Kommunens revisorer

Anton Zamyatin (Sd) Ordförande
Kjell Wadelius S) v.ordförande
Lennart Carlsson (C)
VAKANT (V)
Rodney Ådahl (Kd)
Rickard Lindvblad (S)

Granskningsrapporter 2020

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Anton Zamyatin (Sd)

ORDFÖRANDE REVISORERNA