Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ansvarar för översiktlig planering av mark och vatten innefattande detalj- och översiktsplaner. Nämnden ansvarar även för bygglovsfrågor och frågor inom plan- och byggväsendet.

Miljöfrågorna omfattar frågor kopplade till Miljöbalken, hälsoskyddsfrågor samt livsmedelstillsyn.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter

Anders Rydell (S), ordförande
Magnus Åstrand (C), vice ordförande
Tomas Mood (M), ledamot
Angela Valcic (V), ledamot
Daniel Eriksson (S), ledamot
Kent Y Pettersson (Sd), ledamot
Wojciech Jakobowski (Sd), ledamot

Ersättare

Lucas Hed (M)
Urban Mylläri (S)
Kent R Pettersson (Sd)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Mari Boman

NÄMNDSEKRETERARE