Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ansvarar för översiktlig planering av mark och vatten innefattande detalj- och översiktsplaner. Nämnden ansvarar även för bygglovsfrågor och frågor inom plan- och byggväsendet.

Miljöfrågorna omfattar frågor kopplade till Miljöbalken, hälsoskyddsfrågor samt livsmedelstillsyn.

Bygg- och miljönämndens sammanträden 2021

  • 9 ferbuari OBS! Tisdag
  • 26 april
  • 14 juni
  • 31 augusti OBS! Tisdag
  • 27 september
  • 19 oktober OBS! Tisdag
  • 22 november

Ledamöter och ersättare

Ledamöter

Kent Pettersson (Sd) ordförande
Per Hallin (M) vice ordförande
Sönke Rickertsen (C)
Lise-Lott Johansson (M)
Rickard Lindblad (S)
Göte Sandin (S)
Ola Olsson (V)

Ersättare

Yvonne Gmeiner (L)
VAKANT (Kd)
Inga-Lill Ohldin (S)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kent Pettersson

ORDFÖRANDE BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Kajsa Lönnkvist

NÄMNDSEKRETERARE