Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ansvarar för översiktlig planering av mark och vatten innefattande detalj- och översiktsplaner. Nämnden ansvarar även för bygglovsfrågor och frågor inom plan- och byggväsendet.

Miljöfrågorna omfattar frågor kopplade till Miljöbalken, hälsoskyddsfrågor samt livsmedelstillsyn.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter

Anders Rydell (S), ordförande, 070-914 30 32 anders.rydell@surahammar.se
Magnus Åstrand (C), vice ordförande, 070-691 30 74 magnus.astrand@surahammar.se
Tomas Mood (M), ledamot
Angela Valcic (V), ledamot
Urban Mylläri (S), ledamot
Kent Y Pettersson (Sd), ledamot
Wojciech Jakobowski (Sd), ledamot

Ersättare

Lucas Hed (M)
Ilkka Nurkkala (S)
Kent R Pettersson (Sd)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Mari Boman

NÄMNDSEKRETERARE