Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ansvarar för översiktlig planering av mark och vatten innefattande detalj- och översiktsplaner. Nämnden ansvarar även för bygglovsfrågor och frågor inom plan- och byggväsendet.

Miljöfrågorna omfattar frågor kopplade till Miljöbalken, hälsoskyddsfrågor samt livsmedelstillsyn.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter

Kent Pettersson (Sd) ordförande
Per Hallin (M) vice ordförande
Sönke Rickertsen (C)
Lise-Lott Johansson (M)
Anders Rydell (S)
Göte Sandin (S)
Ola Olsson (V)

Ersättare

Yvonne Gmeiner (L)
Conny Öholm (Kd)
Inga-Lill Ohldin (S)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kent Pettersson

ORDFÖRANDE BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Kajsa Lönnkvist

NÄMNDSEKRETERARE