Anhörigstöd vid missbruk

Det finns möjlighet till både individuellt stöd och att få vara med i en grupp

Det finns stöd för dig som är anhörig till någon som har drog-, alkohol-, eller spelproblem. Det finns möjlighet till både individuellt stöd och att få vara med i en grupp och träffa andra i liknande situation. Som anhörig har du rätt till samtal utan biståndsbeslut.

Kontakt

För anhörigsamtal kontakta vår:

Beroendeterapeut
Annelie Eriksson
0220-393 62
annelie.eriksson@surahammar.se

För dig som är anhörig kan vi erbjuda

CRAFT

Community Reinforcement and Family Training är ett evidensbaserat program som syftar till att lära anhöriga effektiva metoder att motivera den som har beroendeproblem att söka behandling.

Vi lägger lika stor vikt vid att hjälpa dig som anhörig att förbättra din egen livskvalitet som vid motivationstekniken.

Stödsamtal

Stödsamtal är för anhöriga till missbrukare och kan ske både individuellt eller i grupp. Det kan vara bra att få dela sina erfarenheter med någon utomstående person och få hjälp med de problem som kan uppstå. Du behöver inte söka bistånd hos socialtjänsten för att få stöd som anhörig.

Andra aktörer

Anhöriga mot droger (AMD)

AMD erbjuder gratis samtal och rådgivning för anhöriga till drogmissbrukare. Föreningen har verksamhet i Västerås.

021-12 12 01
vasteras@anhorigamotdroger.se

Webbplats för Anhöriga mot droger

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: