Förvaltningar

Surahammars kommun har cirka 1000 anställda i kommunal förvaltning/kommunala bolag som ser till att kommunens invånare får en god samhällsservice.

På de här sidorna kan du se vem som är ansvarig för vad och kontaktuppgifter till dessa personer.

All personal lyder under kommunstyrelsen och kommunens högste tjänsteman är kommunchefen.

Central förvaltning

Inom organisationens centrala förvaltning finns nedanstående avdelningar

Nämndsekretare

Kommunikatör

Näringslivsutvecklare

Utvecklare/Utredare

Dataskyddsombud

Ekonomikontoret

Personal- och lönekontoret

Barn och bildningsförvaltning

Skolchef

Katarina Djukic-Forsman

Vår pedagogiska verksamhet finns i våra tre tätorter Ramnäs, Virsbo och Surahammar.

Den omfattar förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola, fritidshem samt fritidsgård.

Barn- & bildningsnämnden har det politiska ansvaret och chefen för skola-och omsorg har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Verksamheterna leds av rektorer och styrs av Nationella och lokala styrdokument.

Socialförvaltning

Socialchef

Eva-Lena Odeling

Förvaltningen omfattar äldreomsorg, verksamheten för funktionshindrade, individ- och familjeomsorg och flyktingmottagning.

I vår kommun finns det en hemtjänstgrupp samt serviceboenden i vardera tätort (Virsbo, Ramnäs och Surahammar). Boende för personer med stor vårdtyngd, demensboende samt LSS-boenden finns endast i Surahammars tätort.

Socialnämnden
Socialnämnden har det politiska ansvaret för vården och omsorgen.
Socialchefen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Verksamheterna leds av områdes- och enhetschefer.

Samhällsbyggnads-förvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen omfattar fastighet, lokalvård, restaurangtjänst, arbetscenter, miljö, bygg samt GIS.

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för fastighet, lokalvård, restaurangtjänst samt arbetscenter.
Bygg- och miljönämnden har det politiska ansvaret för miljö, bygg samt GIS.

Verksamheterna leds av förvaltningschef samt enhetschefer.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Fredrik Cederblom

KOMMUNCHEF