Förvaltningar

Surahammars kommun har cirka 1000 anställda i kommunal förvaltning/kommunala bolag som ser till att kommunens invånare får en god samhällsservice.

På de här sidorna kan du se vem som är ansvarig för vad och kontaktuppgifter till dessa personer.

All personal lyder under kommunstyrelsen och kommunens högste tjänsteman är kommunchefen.

Kommunstyrelseförvaltning

Kommunstyrelseförvaltning består av följande områden och enheter.

Områden/ enheter

Ansvarig

Ekonomi

Christina Sandin

Personal/lön

Helene Strömbäck

Kommunikation

Christian Svensson

Säkerhet/ beredskap

Andreas Hagwall

Finskt förvaltning

Seija Edfors Bleqvist

Arbetsmarknadsåtgärder

Bengt Eriksson

Kansli

Carina Gard Nilsson

Näringsliv

Maria Granberg

Utredning/ utveckling

Carina Gard Nilsson

Digitalisering

Elin Bergerin

Bibliotek/ kultur

Gunilla Falk

Fritid/ förening

Urban Dimberg

Badhus

Viveka Persson

Kosttjänst

Joachim Koskinen

Fastighet

Åke Höljer

Drift

Lars Persson

Gata/ park

Åke Höljer

Projekt/ förvaltning

Mikael Berg

Lokalvård

Martina Hiltunen

Barn och bildningsförvaltning

Skolchef

Katarina Djukic-Forsman

Vår pedagogiska verksamhet finns i våra tre tätorter Ramnäs, Virsbo och Surahammar.

Den omfattar förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola, fritidshem samt fritidsgård.

Barn- & bildningsnämnden har det politiska ansvaret och chefen för skola-och omsorg har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Verksamheterna leds av rektorer och styrs av Nationella och lokala styrdokument.

Socialförvaltning

Socialchef

Eva-Lena Odeling

Förvaltningen omfattar äldreomsorg, verksamheten för funktionshindrade, individ- och familjeomsorg och flyktingmottagning.

I vår kommun finns det en hemtjänstgrupp samt serviceboenden i vardera tätort (Virsbo, Ramnäs och Surahammar). Boende för personer med stor vårdtyngd, demensboende samt LSS-boenden finns endast i Surahammars tätort.

Socialnämnden
Socialnämnden har det politiska ansvaret för vården och omsorgen. Socialchefen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Verksamheterna leds av områdes- och enhetschefer.

Bygg- och miljöförvaltning

Förvaltningen omfattar miljö, bygg samt GIS (Geografiska informationssystem). Bygg- och miljönämnden har det politiska ansvaret för miljö, bygg samt GIS.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Fredrik Cederblom

KOMMUNCHEF