Samråd om detaljplan för Nytorpsskolan utvidgning,
Surahammars kommun, Västmanlands län

Syfte och huvuddrag

Surahammars kommun har de senaste åren arbetet med frågan om skollokaler. Flera utredningar och genomgångar av det befintliga skolfastighetsbeståndet pekar på behov av renovering och förnyelse. Därför fattade kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut om att bygga en ny skola i anslutning till den befintliga Nytorpsskolan, för att underlätta övergången till nya lokaler. Parallellt med planprocessen pågår fortsatt projektering och framtagande av underlag för investeringsbeslut.

Beslut om planläggning fattades 2023-02-13 KS § 22, efter inriktningsbeslut för ny mellan-stadieskola. Arbetet med ny detaljplan inleddes efter beslut i Bygg- och miljönämnden 2024-03-20 § 43.

Tyck till mellan 22 april och 13 maj 2024

Under samrådstiden mellan den 22 april till 13 maj 2024 är du välkommen att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska ha kommit in senast den 13 maj 2024 via:

Märk mejl eller brev med ”Samråd Nytorpsskolan utvidgning, dnr BMn 2024/46”

Dokument till detaljplanen

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plankontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress

Surahammars kommun
Bygg- och miljönämnden
735 23 Surahammar

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare