Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och bestämmer ramarna för kommunens verksamhet genom att bland annat besluta om mål och verksamhetsplan, skatt, budget, avgifter, alltså större frågor som berör hela organisationen.

Ljudinspelningar från Kommunfullmäktige

2022

Kommunfullmäktige

2022-10-17

Ljudinspelning

Kommunfullmäktige

2022-08-29

Ljudinspelning

Kommunfullmäktige

2022-06-13

Ljudinspelning

Kommunfullmäktige

2022-05-23

Ljudinspelning

Kommunfullmäktige

2022-04-11

Ljudinspelning

Kommunfullmäktige

2022-02-21

Ljudinspelning

2021

Kommunfullmäktige

2021-11-29

Ljudinspelning

Kommunfullmäktige

2021-09-06

Ljudinspelning

Kommunfullmäktige

2021-06-21

Ljudinspelning

Kommunfullmäktige

2021-06-07

Ljudinspelning

Extra Kommunfullmäktige

2021-05-31

Ljudinspelning

Protokoll och kallelser

Här hittar du alla protokoll och kallelser för kommunfullmäktiges sammanträden.

Sammanträden med frågestund

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor när fullmäktige behandlar årsredovisningen och budgeten. Frågor ska ställas till ordförande i styrelse eller nämnd och bör besvaras av denne eller, på dennes uppdrag, av annan förtroendevald eller tjänsteman.

Frågor kan vara skriftliga eller muntliga och ska lämnas in senast en vecka före sammanträdet.

Inga andra inlägg än den frågandes frågor och den svarandes svar får förekomma.

Frågestunden inleder det aktuella sammanträdet och får omfatta högst 30 minuter. I tillkännagivandet av detta sammanträde ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har 31 ledamöter. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna samarbetar i en valsamverkan och har tillsammans majoriteten i kommunfullmäktige.

Moderaterna

6

Centerpartiet

2

Folkpartiet liberalerna

1

Kristdemokraterna

1

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna

11

Vänsterpartiet

3

Miljöpartiet de gröna

-

Sverigedemokraterna

7

Totalt

31

Ledamöter

Presidium

Christina Waster Jansson (S), ordförande
Olle Thorell (S), 1:e vice ordförande
Johanna Olofsson (M), 2:e vice ordförande

Socialdemokraterna

Patrik Boström
Leif Carlberg
Solveig Johansson
Seija Blefors Edqvist
Joakim Göransson
Inga-Lill Ohldin
Regina Ericson
Kjell Krüger
Christina Kohlén

Ersättare
Claes Nilsson
Cecilia Östergren
Markku Ollila
Anns-Sofie Hesselbäck
Jimmie Nilsson
Klas Edqvist

Centerpartiet

Erkki Visti
Magnus Åstrand

Ersättare
Inge Larsson
Ylva Belin

Vänsterpartiet

Peter Berg
Ola Olsson
Tuula Jonasson

Ersättare
Peter Tuike
Zdenka Mardetko

Moderaterna

Lucas Hed
Therese Karlsson
Lise-Lott Johansson
Greta Håkans
Jimmy Håkans

Ersättare
Ralf Håkans
Stefan Lundqvist
Christina Persson

Sverigedemokraterna

Stig Pettersson
Jan Rissanen
Marina Hedberg
Conny Johansson
Kent Pettersson
Sven Fallgren
Jan Hagfors

Ersättare
VAKANT

Kristdemokraterna

Lars-Göran Bärling

Ersättare
Dan Haglund
Ann-Britt Liljeström Haglund

Liberalerna

Yvonne Gmeiner

Ersättare
Jonas Rydstedt

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Marie Andersson

NÄMNDSEKRETERARE

Sammanträden 2022

Alla sammanträden är på måndagar kl 18.00, Sessionssalen kommunhuset

  • 21 februari
  • 11 april
  • 23 maj
  • 13 juni
  • 29 augusti
  • 17 oktober
  • 5 december