Värmepumpar

Informmation till dig som ska installera värmepump.

För att installera värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs att anmälan eller ansökan om tillstånd görs till den kommunala tillsynsmyndigheten.

• Anmälningsplikt gäller inom områden som har kommunalt vatten.
• Tillståndsplikt råder inom områden som saknar kommunalt vatten.

I Surahammar är det miljökontoret som handlägger dessa ärenden. Både anmälan och ansökan om tillstånd görs på en blankett som erhålls från miljökontoret eller hämtas från hemsidan Pdf, 618 kB. (pdf, 617.5 kB).

Om placering av borrhål ska ske närmare fastighetsgräns än 10 m ska även ett granneyttrande Pdf, 621 kB. (pdf, 621 kB) bifogas handlingarna.

Till anmälan eller ansökan ska också en karta över anläggningens placering bifogas.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar