Köldmedia

Har du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Kanske har du en restaurang, butik eller förvaltar en fastighet. Då kan du beröras av regler om kontroll och rapportering om köldmedier. Även bostadsrättsföreningar räknas som verksamheter.

Om du har utrustning som innehåller köldmedia och uppfyller kraven för läckagekontroll är du som verksamhetsutövare ansvarig för att regelbundet kontrollera läckage och meddela Miljökontoret i god tid vid ägarbyte, skrotning av aggregat och installation/konvertering av aggregat. Privatpersoner omfattas även av kraven om de uppfyller gränsvärdena.

Rapportering av köldmedier

Om du har utrustning som innehåller köldmedia finns det lagar du måste följa. Det är du som verksamhetsutövare som är ansvarig för att regelbundet kontrollera läckage samt att meddela Miljökontoret om nya installationer. Rapporten ska skickas in senast 31 mars till Miljökontoret.

Läs mer om rapporteringen här.

Miljökontoret ska informeras skriftligt:

  • I god tid innan installation eller konvertering sker av aggregat som innehåller tio kilo köldmedia eller mer
  • Vid ägarbyte
  • När ett aggregat har skrotats

Förbud mot användning av CFC, HCFC

Användning av CFC

CFC hör till den grupp som ofta kallas freoner och är en kraftfull växthusgas. I Sverige råder det förbud för yrkesmässig användning av CFC som köldmedium i kyl- och frysaggregat samt i värmepumpar och klimatanläggningar.

Undantag gäller för äldre stationära enhetsaggregat som innehåller mindre än 900 gram köldmediefyllning. Enligt ett regeringsbeslut i november år 2004 får de fortsätta att användas "så länge anläggningen brukas på samma plats". Enhetsaggregat är fabrikstillverkade och installeras utan ingrepp i köldmediesystemet. Man kan säga att det är sådana aggregat som enkelt kan anslutas med en vanlig kontakt i väggen, till exempel ett vanligt kylskåp eller en frys.

Exempel på äldre enhetsaggregat som kan innehålla CFC är:

  • golvmodeller av luftkonditioneringar
  • arbetsbänkar med kylfunktion
  • dricksvattenkylare, glassmaskiner och avfuktare
  • vanliga kylskåp och frysar

Användning av HCFC

Efter den 31 december 2014 är det förbjudet att använda köldmedieutrustning som innehåller HFCF, med vissa undantag.

Befintlig utrustning som innehåller HCFC bör vara konverterade till annat köldmedium eller skrotade innan detta datum. Notera att omhändertagen HCFC endast får levereras till den som bedriver verksamhet för destruktion av HCFC.

I den svenska förordningen SFS (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen finns information om undantag i förbud mot användande av HCFC.

Påfyllnadsförbud av köldmedier med hög växthuspåverkan

Från och med den 1 januari 2020 är det förbjudet att:

  1. Installera stationär kyl- och frysutrustning som innehåller eller vilkas funktion kräver f-gaser med GWP-faktor på minst 2 500 (utrustning för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C undantas)
  2. Fylla på f-gaser med GWP-faktor på minst 2 500 vid service eller underhåll av kyl- och frysutrustning med en fyllnadsmängd motsvarande 40 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) eller mer.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar