Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för stöd riktade till äldre- och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg.
Vidare ansvarar nämnden för områdena kommunpsykiatri, färdtjänst, flyktingmottagande samt sociala sysselsättningen.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter

Inge Larsson (C), ordförande
Lars-Göran Bärling (Kd), vice ordförande
Ann Hallin (M), ledamot
Sirpa Lindvall (M), ledamot
Beatrice Granlund (S), ledamot
Birgitta Komujärvi Olsson (V), ledamot
Anders Rydell (S), ledamot
Anne Harvisalo (S), ledamot
Marina Hedberg (Sd), ledamot
Kent R Pettersson (Sd), ledamot
Eva Backteman (Sd), ledamot

Ersättare

Tomas Mood (M)
Claes Nilsson (S)
Roland Hed (M)
Chatarina Rundberg (S)
Suzanna Kim Jessen (Sd)
Carina Bjurman (Sd)
Chris Marlowe (-)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Inge Larsson

ORDFÖRANDE SOCIALNÄMNDEN

Kontakt

Monika Nylén

NÄMNDSEKRETERARE