Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för stöd riktade till äldre- och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg.
Vidare ansvarar nämnden för områdena kommunpsykiatri, färdtjänst, flyktingmottagande samt sociala sysselsättningen.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter

Inge Larsson (C) ordförande
Lars-Göran Bärling (Kd) vice ordförande
Roland Hed (M) ledamot
Per Hallin (M) ledamot
Marina Hedberg (Sd) ledamot
Kent R Pettersson (Sd) ledamot
Cecilia Östergren (S) ledamot
Lars Johansson (S) ledamot
Chris Marlowe (S) ledamot
Peter Tuike (V) ledamot
Tuula Jonasson (V) ledamot

Ersättare

Greta Håkans (M)
Ronja Kullinger (Sd)
Marianne Lundström (C)
VAKANT (Kd)
Anders Rydell (S)
Beatrice Granlund (S)
Birgitta Komujärvi Olsson (V)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Inge Larsson

ORDFÖRANDE SOCIALNÄMNDEN

Kontakt

Monika Nylén

NÄMNDSEKRETERARE