Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen är Surahammars kommuns "regering".

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling. Styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av hela kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen ska bereda och lämna förslag i de ärenden som kommunfullmäktige ska fatta beslut i samt ansvara för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Styrelsen fattar även egna beslut inom sitt ansvarsområde.

Kommunstyrelsen, som har 11 ledamöter, är proportionellt sammansatt efter mandatfördelningen i fullmäktige.

Ledamöter

Johanna Olofsson (M) ordförande
Kent Pettersson (Sd) 1:e vice ordförande
Erkki Visti (C) 2:e vice ordförande
Thony Eriksson (Sd) ledamot
Lars-Göran Bärling (Kd) ledamot
Yvonne Gmeiner (L) ledamot
Chris Marlowe (S) ledamot
Leif Carlberg (S) ledamot
Joakim Göransson (S) ledamot
Christina Waster Jansson (S) ledamot
Peter Berg (V) ledamot

Ersättare

Lucas Hed (M)
Lise-Lott Johansson (M)
Marina Hedberg (Sd)
Sven Fallgren (Sd)
Gunilla Hofferek (C)
Conny Öholm (Kd)
Peter Håkansson (S)
Cecilia Östergren (S)
Nathalie Holmström (S)
Göte Sandin (S)
Peter Tuike (V)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Johanna Olofsson

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE/KOMMUNALRÅD

Marie Andersson

NÄMNDSEKRETERARE