Virsbo bruksmiljö

Virsbo bruksområde består av bruksgata, slussar och en konsthall i funkisstil som är öppen under sommaren. Här finns även en välbevarad 1800-talsherrgård med konferenshotell

Wirsbo erhöll Kommerskollegi tillstånd att driva en stångjärnshammare vid fallet mellan Åmänningen och Virsbosjön. Någon masugn har aldrig funnit vid Wirsbo, utan tackjärnet köptes från närliggande hyttor och reducerades med träkol till smidbart järn under hammaren som är drivna av vattenhjul. Förutsättningen för den tidens järnindustri var vattenkraft och skogar, och båda dessa tillgångar fanns vid Wirsbo.

År 1891 lades järnhantering vid Wirsbo bruk ned, men sex år senare, år 1897, övertog Minister Herman Lagercrantz det nedlagda och förfallna bruket. Han startade en ny verksamhet med manufaktursmide och mekanisk verkstadsrörelse som han utvecklade och moderniserade. Den nya herrgården byggds om och till i nationalromantisk stil och stod klar år 1918. Samhället växte med egnahem och hyreshus. Bruksgatan och nya fabrikslokaler i funkisstil tillkom vid Virsbosjön år 1943. Bredvid slussporten i Strömsholms kanal närmast Virsbosjö byggdes kanalkontor och handelsbod. Några hundra meter mot sydost låg hamnen, där virket från sågen skeppades ut via kanalen. Bruket var ända fram till slutet av 1800-talet ägare till flera av de transporterna så viktiga kanaljakterna.

Brukets karaktär framträder tydligt än idag. Det går fint att ströva i området med slussar och industribyggnader. Herrgården ritad av arkitekten Lars Johan Lehming är öppen för konferenser och middagar i välbevarad nationalromantisk stil.

Vita magasinet är ett historiskt arkiv som även innehåller ett minnesrum över Herman Lagercranz. Virsbo konsthall är inrymt i funkislokalerna vid vattnet, med utställningar som kan ses på lördagar och söndagar under sommaren.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: