Varför betala två gånger

Få saker ger upphov till så livliga diskussioner som våra återvinningsstationer. Det du kanske inte visste var att det finns stora pengar att tjäna genom noggran sortering.

Konsumenterna betalar via förpackningarna

För varje produkt man köper så betalar vi också för att förpackningen skall tas om hand och återvinnas. Återvinningsstationerna som finns utspridda i kommunen, där man slänger förpackningar och tidningar, ägs av FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB. FTI ägs i sin tur av producenterna och däribland Arla. Det är alltså producenterna själva som har ansvar att omhänderta det återvunna förpackningarna.

Hushållen betalar tunnorna

Hushållen betalar via avfallstaxan det som slängs i den bruna och gröna tunnan. Om vi inte lägger förpackningarna i återvinningscontainrarna utan istället slänger gräddfilsförpackningen i den gröna tunnan (restavfall) så får man betala igen för att förpackningen tas om hand.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Surahammars kommun

Postadress
Box 203
735 23 Surahammar