Hälsoskydd

Hälsoskyddet i kommunen handlar om att hindra uppkomst av och undanröja olägenheter för människors hälsa. Det kan röra sig om buller, inomhusklimat, radon, vedeldning, hygienlokaler, badvatten mm.

Arbetet bedrivs i första hand genom information och rådgivning till allmänheten och verksamhetsutövare. Vi gör inspektioner vid klagomål. Det är alltid fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som ansvarar för lokaler, bostäder eller verksamheter. Om något uppstår som kan orsaka olägenheter för din hälsa ska du därför i första hand kontakta denna person.

Anmälningspliktiga verksamheter

För vissa verksamheter krävs att en särskild anmälan görs innan de får starta. Det gäller för:

  • verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg,
  • bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor, eller
  • förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Anmälningsblankett finns i vårat blankettarkiv

Det finns olika krav för olika verksamheter. Grundprincipen är att lokalen ska vara utformad på ett ändamålsenligt sätt för den avsedda verksamheten. Det kan gälla materialval och planering, men även direkta krav på utformning och utrustning. För att hindra smittspridning krävs god hygien i verksamheten.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar