Vedeldning

Vedeldning på rätt sätt och på rätt plats är bra ur miljösynpunkt. Sker det dock på fel sätt blir det däremot en olägenhet både för människors hälsa och djur. Sker eldningen felaktigt bildas det vid dålig förbränning stoft, tjära och andra ohälsosamma ämnen.

Visste du att

Visste du att en traditionell dubbelpanna som inte eldas mot ackumulatortank släpper ut upp till 1000 gånger mer av dessa ämnen i jämförelse med en modern miljögodkänd panna. Hälsoriskerna medför stora utsläpp av ämnena kan ge nedsätt lungfunktion och orsaka problem för astmatiker.

Observera att vedeldning som kan ge upphov till olägenheter eller risk för sådan kan förbjudas.

Nedan följer lite råd och tips på hur du kan elda ved på rätt sätt och minska risken för olägenheter och skadliga ämnen. Vill du ha mer information kontakta gärna miljökontoret.

Råd och tips för vedeldare

  • Se till att veden är torr. Ved behöver uppemot ett års torktid och ska därför förvaras torrt och luftigt efter klyvning.
  • Anslut pannan till en ackumulatortank, då undviks pyreldning och du slipper elda flera gånger per dag.
  • Pellets, förädlat träbränsle är lättare att elda med och ger längre utsläpp av luftföroreningar. Ett bra alternativ som bränsle.
  • När du ska byta panna se till att den nya pannan är miljögodkänd. En panna med lägre utsläpp har även bra verkningsgrad därmed minskar du även vedförbrukningen.
  • Fråga alltid din sotare om råd när du tänker göra någon ändring på din pannanläggning.
  • Samtliga installationer ska dimensioneras och utföras på fackmannamässigt sätt samt godkännas av sotningsväsendet innan de tas i bruk.
  • Eldar du rätt är röken nästan osynlig i varmt väder och vit av vattenånga i kallt väder.

Vad händer vid felaktig eldning?
Vid dålig förbränning bildas stoft, tjära och andra ohälsosamma ämnen. En traditionell dubbelpanna som inte eldas mot ackumulatortank släpper ut upp till 1 000 gånger mer av dessa ämnen än en modern miljögodkänd panna. Utsläppen kan ge nedsättning i lungfunktionen och orsaka problem för astmatiker.


Elda rätt - Naturvårdsverkets broschyr

Naturvårdsverkets vägledning för vedeldning

Surahammar kommuns vedeldningspolicy Pdf, 232 kB. (pdf, 231.6 kB)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps råd och tips

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar