Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

DU ÄR HÄR

Fakturor till kommunen

Leverantörsinformation vid fakturering till kommunen.

E-faktura – Leverantörer

Från och med 1 april 2019 är det lagkrav att all fakturering av inköp ska ske genom elektronisk faktura (e-faktura).

Lagkravet innebär att alla offentliga myndigheter (ex. kommuner, landsting med flera) är skyldiga att ta emot och behandla e-fakturor. Även leverantörer är skyldiga att skicka e-faktura när fakturan är utfärdad till en offentlig myndighet.

Observera att pdf inte är ett godkänt format och kan ej likställas med en e-faktura.

Surahammars kommun samarbetar med EVRY AB.

Skickar ni väldigt få fakturor

Ni kan skicka elektroniska fakturor via Fakturaportalen www.fakturaportalen.se

I Fakturaportalen kan ni lätt skicka fakturor till alla som vill ha utan att behöva tänka på innehållskrav och format. Fakturaportalen ser till att Surahammars kommun får sina elektroniska fakturor på rätt sätt.

Kan du redan skicka e-fakturor eller har eget EDI-system

Då kan du även skicka e-fakturor till oss via befintlig lösning. Kontakta VAN-leverantör EVRY AB. Kontaktperson: Jan-Peter Strömberg telefon 073-5587478 alternativt edi.se@evry.com

Sekretessfakturor

Fakturor som innehåller sekretessuppgifter, ex. namn eller personnummer omfattas inte av lagkravet och ska inte skickas med e-faktura.

Gäller fakturorna personer inom LSS-verksamheten ska de skickas direkt till kommunen.

Gäller fakturorna verksamheter inom Individ- och familjeomsorgen är fakturaadressen:

Surahammars kommun
Här ska referensnumret anges OBS!! Endast siffror
Köpmangatan 15
735 31 Surahammar

Faktureringsanvisningar
För att kommunen ska kunna betala inkomna fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Surahammars kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem inom kommunen som har gjort beställningen.
För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagare är det viktigt att det finns en särskild referenskod på fakturan. Referenskoden består av 7 tecken: sju siffror, till exempel 7090500 och ska uppges av kommunens beställare. Lämna inte något blanksteg mellan tecknen.

Om beställaren inte anger någon referenskod ber vi dig som leverantör att fråga efter den. Att uppgiften finns underlättar vår hantering, men ger också dig som leverantör en ökad säkerhet att beställaren är en person som är anställd av Surahammars kommun.

Fakturaadress: Surahammars kommun
Här ska referensnumret anges OBS!! Endast siffror
Box 203
735 23 Surahammar

Om fakturan hänvisar till följesedel, rekvisition, kassakvitto eller annan specifikation måste den bifogas fakturan.

Betalningsvillkor
Surahammars kommun tillämpar alltid, såvida inte särskild annan överenskommelse har träffats, betalningsvillkoret 30 dagar efter ankomstdatum och betalar inga faktureringsavgifter eller liknande påslag på fakturan eller eventuella dröjsmålsräntor som överstiger räntelagens bestämmelser.

Organisationsnummer och GLN-nummer
Kommunens organisationsnummer är: 212000-2031
VAT-nummer (momsregistreringsnummer): SE212000203101
GLN-nummer: 7362120002030

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ekonomienheten

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18

Postadress
Surahammars kommun
Ekonomienheten
Box 203
735 23 Surahammar