Skyddsrum


Skyddsrum ska ge skydd åt befolkningen i händelse av krig och är byggda för att skydda mot effekterna av olika slags stridsmedel som kan komma att användas i krig.

I Surahammars kommun finns det skyddsrum utplacerade. Skyddsrum ska ge skydd åt befolkningen i händelse av krig och är byggda för att skydda mot effekterna av olika slags stridsmedel som kan komma att användas i krig. 

Frågor & svar om skyddsrum

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som hanterar frågor om skyddsrum.

Information om skyddsrum hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Skyddsrumskarta

För att ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns där du bor och där du befinner dig dagtid kan man kolla i skyddsrumskartan.

I skyddsrumskartan kan du skriva in en adress och få fram närmaste skyddsrum.

Placering av skyddsrum i Sverige

Om skyddsrummet behöver användas i krig eller om regeringen har meddelat höjd beredskap, ska skyddsrummet kunna ställas i ordning inom två dygn. Det är i första hand byggnadens ägare eller nyttjanderättshavaren som ska göra det möjligt att komma in i skyddsrummet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har uppdraget att kontrollera och se till att skyddsrummen vårdas och sköts så att skyddsförmågan inte försämras. För underhåll av skyddsrummen ansvarar respektive fastighetsägare.

Märkning för skyddsrum

Blå triangel på en orange bakgrund. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med skylten.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Surahammars kommun

Postadress
Box 203
735 23 Surahammar