Polisen informerar

Surahammars kommun ingår i Lokalpolisområde Norra Västmanland.
De övriga kommunerna är Sala, Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg.

Polisen informerar

Sommaren har övergått till höst och det gröna skiftar färg till alla olika sorters kulörer. Vi befinner oss fortfarande i en pandemi och följer restriktioner för samhällets bästa, emellertid börjar vi se ljus i mörkret. Då september övergår till oktober är det flera restriktioner som lättar och det offentliga rummet blir lite större. Men ta hand om varandra och följ de råd som Folkhälsomyndigheten fortfarande anser viktiga så hoppas vi på en fin kommande tid.

Om vi nu bortser från pandemin för en stund och fokuserar på Surahammar ser vi att kommunen ingår i Lokalpolisområde Norra Västmanland. I området finns fem kommuner och övriga kommunerna är Sala, Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. Polisstationerna är belägna i Fagersta och Sala men uniformerad samt civil polis arbetar prioriterat i hela polisområdet. Polisens resurser arbetar inriktat efter Operativa Inriktningar som är planerade för tre veckor i taget. Besluten för inriktningarna tas i polisområdets ledningsgrupp och bygger på flera faktorer så som lägesbilder samt underrättelser. Lägesbilderna arbetas upp inom polisens alla olika delar och mycket information kommer från samverkan med olika aktörer ute i samhället. Kommunen bidrar i allra högsta grad med information genom samverkansmöten och så även medborgare genom brottsanmälningar samt vardaglig kommunikation. Lägesbilden i området kan förändras snabbt och olika brottstrender varierar men det är också därför som den Operativa Inriktningen uppdateras var tredje vecka och så även prioriteringen av tillsyn av olika plaster i området. Med det sagt betyder det inte att vi enbart arbetar efter den planerade inriktningen utan uniformerad polis finns i Surahammars kommun flera gånger om dagen alla dagar i veckan.

Vi vet att kommunen efterfrågar en större polisnärvaro och vi arbetar därför med hög synlighet i framför allt centrummiljön. Vi vill att näringsidkare ska vara nöjda med den miljö de verkar i och att invånare i alla åldrar ska känna sig trygga i Surahammars kommun. Polisen arbetar brottsförebyggande samt trygghetsskapande genom olika insatser och en viktig partner i detta arbete är Surahammars kommun. Genom samverkan och diskussion hoppas vi på ett framtida gott brottsförebyggande arbete där kommunens invånare står i centrum. En av de viktigaste faktorerna i arbetet gäller informationsinhämtning och vi vill understryka hur viktigt det är att brott anmäls så att problem i kommunen kommer polisen till känna.

Statistik

Om man ser till brottsstatistiken under sommaren 2021 (juni, juli och augusti) för Surahammars kommun är det inget brott som sticker ut och inte heller kommunen sett till hela lokalpolisområdet, Norra Västmanland. Det är faktiskt så att alla större brottskategorier minskat i antalet anmälda brott vilket på många sätt är glädjande. Statistik är ett viktigt hjälpmedel inom polisen då vi försöker förstå och tyda olika brottsfenomen men också vid framtagande av olika lägesbilder. Med det sagt vet vi om att brottsstatistik inte alltid visar hela bilden och det tar tid och behövs god kunskap för att kunna dra större slutsatser från ny statistik. Om vi ser till statistiken för senaste året och i synnerhet sommaren 2021 vet vi inte än hur pandemin påverkat brottsligheten.

Vi vet att människor rört sig mindre i offentliga miljöer under kvällstid och kanske har det gjort att siffrorna för skadegörelsebrott och våldsbrott minskat i jämförelse med sommaren 2020. Tillgreppsbrotten (exklusive i butik) har också minskat från 70 brott under juni, juli och augusti 2020 till 28 brott denna sommar. Även här tror vi att pandemins påverkan är stor då fler av oss stannat hemma i bostaden under semestern och på så sätt har det funnits färre potentiella brottstillfällen.

Om man ser till att befolkningsandelen i Surahammars kommun motsvarar 17,91 procent i Lokalpolisområde Norra Västmanland, betyder det att om man fördelar brottsligheten på våra fem kommuner så borde riktvärdet vara att man också skulle ha cirka 18 procent av brottsligheten. Under sommaren 2021 anmäldes det totalt 186 brott vilket är en minskning från samma månader 2020 med 104 brott. Således var det totalt 290 anmälda brott under 2020 och en slutsats blir därför att Surahammars kommun inte sticker ut åt något håll och att det faktiskt för tillfället är lägre förväntad brottslighet i Surahammars kommun, än som vore fullt rimligt.

Våldsbrott

Våldsbrotten har minskat med 22 brott sommaren 2021 i jämförelse med förra årets sommar. I siffror betyder det att under juni, juli och augusti 2021 anmäldes det 29 våldsbrott och förra året för samma tid var siffran 51 anmälda våldsbrott. Minskningen av anmälda brott inom denna brottskategori är givetvis glädjande och förhoppningsvis ingen tillfällighet. Än så länge kan vi bara sia om varför statistiken visar positiva siffror men möjligtvis kan det vara så att våldsbrotten minskat i offentliga miljöer då pandemin tvingat oss att avstå större evenemang och sena utekvällar.

Vi ska dock komma ihåg att i dessa ärenden är det ofta ett fåtal individer som står för flertalet av brotten. Gällande våldsbrotten så är det nästan uteslutet så att det finns någon form av relation mellan inblandade parter. I flera anmälningar är det ofta motanmälningar. Det betyder att det alltså kan vara flera brott vid ett och samma tillfälle, och statistiken som polisen tar fram handlar om antalet anmälda brott. Alltså är händelserna färre än brotten. Endast i några yttersta enstaka fall saknas det någon form av relation. Det ser likadant ut i alla våra kommuner.

Den farligaste platsen, enligt statistiken, är alltså inte att befinna sig i centrum eller utomhus någonstans, utan i hemmet. Det är där de allra flesta våldsbrott sker. Dock tar polisen naturligtvis den upplevda otryggheten på största allvar och vi jobbar hela tiden på att vara än mer synliga och det är viktigt att polisen syns på våra gator och torg. Polisen har den största respekt för känslan av otrygghet, men det behöver inte alls betyda att det är samma sak som att det är otryggt. Risken för att utsättas för ett brott eller ordningsstörning kan vara låg men likväl kan medborgarna känna sig otrygga för att vissa brott helt enkelt påverkar oss mer psykiskt.

Narkotikabrott och trafikbrott

Som tidigare skrivits har både trafikbrotten och narkotikabrotten minskat. Siffrorna visar att narkotikabrotten minskat med 13 brott från föregående sommar och trafikbrotten med 10 brott, också där i jämförelse med sommaren 2020. Statistikens kan förklaras med att polisen arbetat riktat mot framför allt narkotika under en längre tid och därför dämpat ett problem som var större föregående år. Men lägre siffror behöver inte alltid vara positiva. Narkotikabrott samt trafikbrott tillhör kategorin egeninitierade brott och lägre siffror för dessa brott kan också förklaras i att polisen helt enkelt inte lyckats upptäcka lika många narkotikabrott och trafikbrott under sommaren 2021. Lägre siffror för narkotikabrott under juni, juli och augusti 2021 kan möjligtvis förklaras i att det brukats narkotika i samma utsträckning som tidigare år mer inom hemmets fyra väggar då restauranger och krogar varit stängda.

Kommunpolis Norra Västmanland

Andreas Olsson Ahlstedt
Sala/Fagersta/Surahammar

Telefon010-567 50 55

E-postadressandreas-e.olsson@polisen.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Anna Larsson

KOMMUNPOLIS

Andreas Hagwall

SÄKERHETSCHEF