Polisen informerar

Surahammars kommun ingår i Lokalpolisområde Norra Västmanland. De övriga kommunerna är Sala, Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg.

Om man ser till brottsstatistiken under 2020, för Surahammars kommun, så sticker inte kommunen ut på något sätt. Snarare tvärtom.

Om man ser till att befolkningsandelen i Surahammars kommun motsvarar 18 procent i Lokalpolisområde Norra Västmanland, betyder det att om man fördelar brottsligheten på våra fem kommuner så borde riktvärdet vara att man också skulle ha ca 18 procent av brottsligheten. Om man nu jämför med alla brottskategorier är det endast Tillgrepp i butik som kommer över 18 procent, d v s 21 procent. I realiteten betyder det att det 2019 var 11 st anmälda tillgrepp i butik, mot 16 st under 2020. Alla andra brottskategorier ligger alltså under 18 procent och slutsatsen är alltså att det är lägre förväntad brottslighet i Surahammars kommun, än som vore fullt rimligt.

Vad gäller övriga tillgreppsbrott har det varit en del stölder under 2020, som innefattar både flertalet förråds/källarinbrott, cykelstölder m m. Det har också under året varit inbrott i villor och lägenheter. Företag har också varit drabbade under året. Den största delen är dock källarinbrott och cykelstölder. Just källarinbrott sticker ut, men det ser vi även i andra kommuner i Västmanland. Totalt är ökningen 63 fler anmälningar under 2020, än under 2019. 281 stöldbrott år 2020 respektive 218, år 2019.

Våldsbrotten har ökat med 54 brott från 2017 och ser vi från förra året har denna kategori ökat med 40 brott. 2019 var det 150 brott och 2020 190 brott. 2018 var det nästintill lika mycket brott som 2020, diffar med 7 brott. När man tittar på dessa brott är det nästan uteslutet att man har någon form av relation mellan sig. I flera ärenden är det motanmälningar. Det betyder alltså att vid ett och samma tillfälle kan det vara flera brott. Alltså är händelserna färre än brotten. Endast i några ytterst enstaka fall saknas det någon form av relation. Det ser likadant ut i alla våra kommuner, så det är inte specifikt för Surahammars kommun.

Det har inte blivit vanligare med våld utomhus. Den eventuella uppfattningen står alltså inte i paritet med den eventuella upplevda otryggheten. Om sådan finns. Den farligaste platsen är alltså inte att befinna sig i centrum eller utomhus någonstans utan i hemmet, enligt statistiken. Det är där de allra flesta våldsbrott sker. Dock tar polisen naturligtvis den upplevda otryggheten på största allvar. Vi jobbar hela tiden att vara än mer synliga och det är viktigt att polisen syns på våra gator och torg. Det har vi också tagit med i både Medborgarlöftet och i våra Operativa Inriktningar, de senaste åren. Polisen har den största respekt för känslan av otrygghet, men det behöver inte alls betyda att det samma sak som att det är otryggt.

Risken att utsättas för brott har alltså inte ökat i samma utsträckning som den eventuella känslan av otrygghet. I flertalet ärenden handlar det om en liten begränsad grupp med personer som utsätts för merparten av brotten. Eller utsätter varandra. Risken är alltså mycket liten att utsättas för ett brott av någon helt okänd. Ändå är det oftast det man känner störst rädsla för.

Bedrägeribrotten har minskat med 45 brott, jämfört med förra året. Det var 143 anmälda brott under 2019 och 98 brott 2020. De relativt höga siffrorna under 2019 berodde till stor del på att det var flera anmälningar där det var flertalet brottstillfällen i samma anmälningar. Det handlade oftast om bedrägerier mot Försäkringskassan. Under 2020 gjorde polisen också en insats gällande bedrägerier mot äldre.

Både trafikbrotten och narkotikabrotten har minskat, men det säger inte lika mycket om hur det verkligen ser ut. De brotten är de brott som polisen själva initierar. 2019 var det 75 narkotikabrott och 2020 var det 65 narkotikabrott. Vad gäller trafikbrotten så var det 154 brott 2019 och 107 brott, 2020. 2017 var det endast 25 narkotikabrott och 99 trafikbrott, så det märks ändå att polisen har en högre närvaro i Surahammars kommun nu, än då.

Polisen är i kommunen flera gånger per dygn och är även ute och fotpatrullerar, när det ges tillfälle. Det är viktigt att polisen har en stark lokal närvaro. Sammanfattningsvis, om man enbart ser till statistiken gällande anmälda brott, så ligger Surahammars kommun på en nivå som inte sticker ut åt något håll. Sedan vad gäller den upplevda tryggheten i samhället, så har vi alla ett ansvar att gemensamt och tillsammans göra vad vi kan för att medborgarna i de tre orterna i kommunen ska känna sig trygga. Polisen och kommunen arbetar också gemensamt och samverkar kontinuerligt och regelbundet för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Surahammars kommun.

Petronella Hjertqvist

Kommunpolis

Kommunpolis

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: