Snö och halka – tillfälliga lösningar för mat- och restavfall

Grafik som innehåller bilder och texten Gamedayz

Problem med att hämta mat- och restavfall, främst på landsbygden

Vafab informerar att man har haft mycket svårt att komma fram på vägarna med sina tunga sopbilar på grund av snö och halka. Det har skapat problem med att hämta mat- och restavfall samt gjort det svårt att tömma slambrunnar. Surahammar är ett av de områden som är särskilt problematiska.

Om Vafab inte kan hämta är ordinarie rutiner att försöka igen inom ett antal dagar. Under januari har dock vägarna i många fall varit fortsatt okörbara när man försökt en andra gång. Och när det är för många platser man inte kunnat hämta på, har man heller inte hunnit med att göra ett nytt försök.

Vafab rekommenderar kunderna att ställa ut säck vid nästa hämtningstillfälle, men en del har svårt att förvara säckar hemmavid. För att klara av situationen har man därför tagit fram ett antal tillfälliga insamlingsplatser för mat- och restavfall. I Surahammar har man fått OK från Länsstyrelsen att placera ut containers på återbruket i Surahammar och kör ut dem så snart vi kan.

Tillfälliga lösningar för hantering av slam

Vafab har beslutat att inte fakturera för bomkörningar från och med 1 januari 2024. Dessutom har man tät kontakt med entreprenörer som hämtar slam.

Läs gärna mer
Snö och halka – tillfälliga lösningar för mat- och restavfall - Vafabmiljö (vafabmiljo.se)